VDAB

Welkom bij VDAB rijopleidingenU start binnenkort misschien een opleiding als vrachtwagen- of buschauffeur?


VDAB zal u hierin zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Daarom bieden wij kandidaten de mogelijkheid om van thuis uit of vanaf andere locaties de verschillende theoretische onderdelen in te oefenen.
Het ontwikkelde systeem is echter niet gebaseerd op de klassieke leermethode waarbij u eerst een blok theorie leert om dan later vragen op te lossen.
Hier zal u eerst vragen oplossen en naargelang u goed of fout antwoordde zal u feedback worden gegeven waarom u goed of fout antwoordde. Bovendien kan je na het oplossen van een vraag ook teruggrijpen naar de theoretische teksten. Dit is een totaal andere, maar niet minder efficiënte manier van studeren, nl. ‘Learning By Testing’.

Log vlug in, dan verduidelijken wij alles wel voor jou.